Curierul Zilei - Butelii încărcate la staţiile GPL
PRIMA PAGINA arrow fapt divers arrow stiri fapt-divers arrow Butelii încărcate la staţiile GPL

*** 450.000 de carduri de sănătate vor expira     *** Veteranii de război, modele de „viaţă cît un centenar”     *** „Ausweiss” pentru refugiaţii din Primul Război Mondial     *** Caricaturist cîmpulungean atacă Charlie Hebdo     *** Pisicile moarte, infectate cu un virus periculos!     *** Cod galben de inundaţii     *** „De 28 de ani, apa intră peste noi!“     *** A pocnit un poliţist dar a scăpat uşor!     *** „Realitatea a fost dură şi trebuie să o cunoaştem“     *** Memorial „Bebe Nistorescu“, la Cheile Dîmbovicioarei     *** Copil de 10 luni, suspect de Boala Lyme!     *** CM 2018:     *** Campioana mondială s-a făcut de rîs!     *** Ana Sîrbu, campioană balcanică     *** FC Argeş vrea în finala Campionatului Naţional!     *** CS Pristavu a cîştigat titlul la tenis de masă     *** Victorie obţinută în ultimele secunde!    

 
Butelii încărcate la staţiile GPL Imprimare E-mail
(15 voturi)
vineri, 11 mai 2012

Nu mai puneţi populaţia în pericol!

Butelii încărcate la staţiile GPL

Sesizăm autorităţile competente să ia măsuri drastice 

# În urma anchetei Curierului zilei, am aflat, din anumite surse, că butelia explodată la Albota ar fi fost încărcată la o staţie GPL  # Vă reamintim că în acest incident tragic şi-au pierdut viaţa două persoane, iar o a treia a fost internată în stare gravă, medicii neavînd altă soluţie decît aceea de a-i amputa ambele picioare

 

 Inconştienţa ori dorinţa de a face ecomomie îi poa­te conduce pe oameni direct spre moarte. Mulţi îşi pun atît viaţa lor, cît şi pe a celor din jur într-un real peri­col, apelînd la practici ilegale. Fenomenul este încu­ra­jat de unii dintre proprietarii de staţii de distribuţie GPL, care permit încărcarea buteliilor de aragaz. Con­su­matorii adoptă această procedură, deoarece preţul umplerii unei butelii cu gaz pentru maşină este cu ju­mătate mai mic decît dacă ar face acelaşi lucru de la un distribuitor autorizat. Ba, mai mult, astfel, butelia poate fi supraîncărcată. Atît lucrătorii de pe platfor­me­le de alimentare, cît şi cei care aleg să-şi umple buteli­ile în acest mod riscă fie să se intoxice cu gazele scur­se, fie, cel mai grav, se poate ajunge la explozii devas­ta­toare.

 

Se bucură că plătesc jumătate din preţ

Legal, este interzisă umple­rea buteliilor de aragaz cu GPL. În practică însă, lucrurile stau mult diferit. În multe dintre staţiile GPL se oferă astfel de servicii. Ar­geşenii preferă să încarce bu­te­liile la staţiile GPL, deoarece pre­ţul este mai mic cu aproxi­ma­tiv 50%. Dau 39 lei pentru a um­ple o butelie de aragaz cu GPL, în loc de 67, cît costă să iei o alta încărcată corespunzător la schimb. Inconştienţa şi dorinţa de a face economie sînt plătite mult prea scump, de multe ori cu viaţa. Şi de parcă nu ar fi su­fi­ci­ent, consumatorii cer adesea ca butelia să fie supraîncărcată. Re­­prezentanţii autorităţii care re­glementează funcţionarea a­cestor aparaturi, ISCIR, au afir­mat în repetate rînduri că astfel de practici sînt ilegale şi extrem de periculoase. În mod normal, bu­telia clasică de aragaz are 11 kg amestec de butan şi pro­pan, suficient cît să asigure o vapori­zare şi un consum eficiente. La su­praîncărcare se diminuează spa­ţiul de vaporizare, permiţînd ast­fel combustibilului să ajungă în stare lichidă la arzător, fapt ce ar putea declanşa o explozie.

 

În acest caz, scurgerile nu sînt sesizabile

Încărcarea buteliilor cu gaz se realizează în mod legal doar în spaţii de îmbuteliere ce respectă a­numite norme de protecţie a muncii. Trebuie să existe stan­duri special amenajate, iar per­so­nalul angajat să poarte echi­pa­ment de protecţie. După în­căr­care, buteliile trebuie testate, pentru a vedea dacă sînt etan­şe. GPL-ul nu are mercaptan, iar scurgerile de gaz nu pot fi se­sizabile. Gazul de la butelie are mercaptan şi se simte imediat cînd apare o scurgere. De ase­me­nea, gazul de tip GPL este mult mai greu decît aerul, pier­derile nu sînt volatile, se lasă la nivelul solului, iar pericolul de in­toxicare este mult mai mare.

 

Testaţi cu apă şi săpun, nu cu foc!

De-a lungul timpului, peste tot în ţară, implicit şi în judeţul nos­tru, au avut loc explozii provo­ca­te de butelii încărcate cu GPL. Mulţi oameni au suferit arsuri gra­ve, casele le-au fost distruse, dar, cel mai rău, s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti. De a­ceea, este recomandat să nu vă riscaţi viaţa din dorinţa de a face economie şi să nu apelaţi la in­sta­laţii GPL pentru a încărca bu­te­­liile de aragaz. Viaţa nu are preţ! Explozia unei butelii a fost cau­za care a luat, în urmă cu puţin timp, două vieţi la Albota. Tot în urma acestui eveniment, o a treia persoană se chinuie să trăiască, avînd picioarele ampu­tate. Acest caz nu este încă e­lu­ci­dat, nu se ştie unde a fost în­căr­cată butelia, dar se zvoneşte că ar fi fost umplută cu GPL. Tot ce se cunoaşte pînă acum con­cret e că persoana care a mon­tat butelia a testat să vadă dacă are scurgeri de gaz folosind o bri­chetă şi nu apă şi săpun, aşa cum ar fi fost cel mai indicat. Au­torităţile fac în continuare cer­ce­tări. „Nu s-a pu­tut stabili sub nici o formă ce bu­telie era şi cui a­par­ţinea. În urma explo­ziei de la Al­bota, butelia a fost făcută bu­că­ţele mici, a­cestea se gă­sesc în custo­dia poliţiei. O să se dispu­nă o ex­pertiză în ca­re sînt impli­caţi şi reprezentanţii ISCIR“, a ex­pli­cat purtătorul de cuvînt al IPJ Argeş, Dănuţ Dinu.

 

 


Folosirea gazului auto în consumul casnic, interzisă

Umplerea buteliilor cu gaz auto de la staţiile de benzină este deosebit de periculoasă, din mai multe motive, explică un specialist în domeniu. Trebuie ştiut că diferă compoziţia aragazului faţă de cea a autogazului. Aragazul (sub această denumire se regăseşte gazul din bu­telia umplută în staţia de îmbuteliere) este compus din: butan - min. 98%, propan - max. 1,5%. Acest amestec are punctul de fierbere -0 grade C. Asta înseamnă trecerea din fază lichidă în fază gazoasă, care permite arderea la ochiul de aragaz. Presiunea pe butelie la 40 grade C (va­ra) poate ajunge la max. 3,5 bari. Autogazul are în compoziţie un procent mare de propan, care poate trece de 50% din amestec. Propanul este un gaz petrolier care are punctul de fierbere minus 40 grade C, presiunea pe butelie la 40 grade C (vara) poate ajunge la 15 atm. Asta înseamnă o presiune în butelie de pînă la 5 ori mai mare în cazul autogazului de la skid. Foarte important de ştiut e şi modul în care se realizează instalaţiile, adică legătura dintre butelie şi aragaz. Astfel, e nevoie de un furtun de cauciuc - care în multe cazuri este inpropriu folosirii la gaze, e vechi şi are microfisuri. Un element important este şi reductorul (ceasul). În general, reductoarele folosite sînt de slabă ca­litate şi construite pentru o presiune pe butelie de max. 4 atm. În cazul în care butelia are 10 - 15 atm., acestea nu mai pot, la un moment dat, să regleze corect presiunea la focurile aragazului. Presiunea mărită stinge flacăra, iar gazele nearse creează mediu exploziv care, la cea mai mică scînteie, duce la explozie. Butelia încărcată la staţia de îmbuteliere aragaz este verificată din punct de vedere a etanşării. Acest lucru nu se face la staţia autogaz. Supusă periodic suprapresiunilor determinate de umplerea repetată cu autogaz, se deformează şi poate să provoace apariţia unor pori în zona sudurilor, prin care poate să iasă gaz, şi se pot genera acumulări de gaz, cu mare pericol de explozie. Ventilul buteliei cedează rapid în cazul încarcării la skidul de autogaz, atît din cauza presiunilor mari ale propanului, cît şi din cauza cuplării la racorduri artizanale neomologate, de proastă calitate.


 

 

Ancheta se desfăşoară greu, butelia e bucăţele

„Cele mai multe dintre acci­den­tele care se produc sînt cau­zate de utilizatori. Con­suma­torii nu au montat corect furtunul dintre butelie şi aragaz, astfel se permite apariţia scurgerilor de gaz. De asemenea, extrem de grav este faptul că oamenii în­cear­că butelia cu flacără, în loc de spumă de la săpun, lucru in­terzis cu desăvîrşire. Acesta es­te şi motivul pentru care s-a pro­dus accidentul de la Albota. E­xistînd un singur supravieţuitor, iar sta­rea lui de sănătate fiind u­na precară, nu i s-au putut lua în­că declaraţii. Astfel, ancheta es­te încă la început. Avem într-o cutie resturile de la butelie. Nu e o butelie ce s-a crăpat, e toată nu­mai bucăţele, fapt care nu ne permite să ne dăm seama de nimic“, a explicat Cătălin Bra­şo­vea­nu, purtător de cuvînt al ISCIR Bucureşti.

 

Sancţiuni prea mici pentru operatorii care încalcă legea

Nu există nici un operator de distribuţie GPL auto autorizat să încarce butelii de aragaz. Re­pre­zentanţii ISCIR efectuează pe­riodic controale, dar nu au e­xistat, cel puţin în ultima peri­oadă, firme în Argeş descope­ri­te cu racorduri ilegale de acest gen. Pentru astfel de fapte ar trebui aplicate sancţiuni dras­ti­ce. „Operatorii trebuie să fie au­to­rizaţi. Dacă un lucrător e prins că încarcă butelia pentru aragaz cu gaz special pentru maşină, ris­că suspendarea autorizaţiei da­te de ISCIR. Dacă e la prima abatere, riscă retragerea auto­ri­zaţi­ei pentru cîteva luni. E sanc­ţionat operatorul, pentru că fapta îi aparţine. În cazul în care o­pe­ratorul nu e autorizat, se poate aplica o amendă între 2.000 şi 15.000 lei, iar instalaţia este si­gi­la­tă. Nu au existat astfel de ca­zuri, toţi operatorii aveau autori­za­ţii. Au fost prinşi însă lucrători care încărcau butelii. Cel care în­carcă butelia de aragaz la GPL e inconştient, nu a fost pro­iec­tată pentru un asemenea gaz, care este mult mai infla­ma­bil. GPL-ul e doar pentru ma­şi­nă! E adevărat, arde diferit, face o flacără mai mare, dar e foarte periculos“, a explicat reprezen­tan­­tul ISCIR.

 

Sfaturi pentru consumatori:

Atît reprezentanţii ISCIR, cît şi cei ai ISU vin cu o serie de sfa­­turi pentru consumatori. Ast­fel, se recomandă: # Să nu a­chi­ziţioneze butelii ruginite sau de­formate # Să-şi încarce bu­te­liile doar la operatori autorizaţi # Să nu transfere gazul din butelie în alţi recipienţi # Să nu umple bu­teliile de aragaz la staţiile GPL auto, pericol de explozie # Să nu achiziţioneze butelii pe su­pra­faţa cărora nu sînt înscrise da­te referitoare la expirarea ve­ri­fi­cării ISCIR şi să controleze ca a­­ceste date să nu fie depăşite (o butelie se verifică la maximum 5 ani) # Să respecte instrucţiunile da­te de operator # Să trans­por­te butelia aşezată în poziţie ver­ti­cală.

Este interzisă folosirea flă­cării pentru verificarea etan­şe­i­tăţii buteliei, a regulatorului de pre­siune, a tubului de cau­ciuc şi a aparatului con­sumator. Se fo­losesc doar apă şi detergent.

 Mihaela Cazacu

 
< Precedent   Următor >
embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

 


  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curieruluicăutare personalizată

Horoscop zilnic

Google Analytics
Sfinții zilei

Zi record

Luni, 4.06.2018

--- 4.322 vizitatori unici ---

 
 
 

Mersul trenurilor

Flag Counter