Curierul Zilei - Butelii încărcate la staţiile GPL
PRIMA PAGINA arrow fapt divers arrow stiri fapt-divers arrow Butelii încărcate la staţiile GPL

Butelii încărcate la staţiile GPL Imprimare E-mail
(9 voturi)
vineri, 11 mai 2012
Index Comentarii
Butelii încărcate la staţiile GPL
Pagina 2
Pagina 3

Nu mai puneţi populaţia în pericol!

Butelii încărcate la staţiile GPL

Sesizăm autorităţile competente să ia măsuri drastice 

# În urma anchetei Curierului zilei, am aflat, din anumite surse, că butelia explodată la Albota ar fi fost încărcată la o staţie GPL  # Vă reamintim că în acest incident tragic şi-au pierdut viaţa două persoane, iar o a treia a fost internată în stare gravă, medicii neavînd altă soluţie decît aceea de a-i amputa ambele picioare

 

 Inconştienţa ori dorinţa de a face ecomomie îi poa­te conduce pe oameni direct spre moarte. Mulţi îşi pun atît viaţa lor, cît şi pe a celor din jur într-un real peri­col, apelînd la practici ilegale. Fenomenul este încu­ra­jat de unii dintre proprietarii de staţii de distribuţie GPL, care permit încărcarea buteliilor de aragaz. Con­su­matorii adoptă această procedură, deoarece preţul umplerii unei butelii cu gaz pentru maşină este cu ju­mătate mai mic decît dacă ar face acelaşi lucru de la un distribuitor autorizat. Ba, mai mult, astfel, butelia poate fi supraîncărcată. Atît lucrătorii de pe platfor­me­le de alimentare, cît şi cei care aleg să-şi umple buteli­ile în acest mod riscă fie să se intoxice cu gazele scur­se, fie, cel mai grav, se poate ajunge la explozii devas­ta­toare.

 

Se bucură că plătesc jumătate din preţ

Legal, este interzisă umple­rea buteliilor de aragaz cu GPL. În practică însă, lucrurile stau mult diferit. În multe dintre staţiile GPL se oferă astfel de servicii. Ar­geşenii preferă să încarce bu­te­liile la staţiile GPL, deoarece pre­ţul este mai mic cu aproxi­ma­tiv 50%. Dau 39 lei pentru a um­ple o butelie de aragaz cu GPL, în loc de 67, cît costă să iei o alta încărcată corespunzător la schimb. Inconştienţa şi dorinţa de a face economie sînt plătite mult prea scump, de multe ori cu viaţa. Şi de parcă nu ar fi su­fi­ci­ent, consumatorii cer adesea ca butelia să fie supraîncărcată. Re­­prezentanţii autorităţii care re­glementează funcţionarea a­cestor aparaturi, ISCIR, au afir­mat în repetate rînduri că astfel de practici sînt ilegale şi extrem de periculoase. În mod normal, bu­telia clasică de aragaz are 11 kg amestec de butan şi pro­pan, suficient cît să asigure o vapori­zare şi un consum eficiente. La su­praîncărcare se diminuează spa­ţiul de vaporizare, permiţînd ast­fel combustibilului să ajungă în stare lichidă la arzător, fapt ce ar putea declanşa o explozie.

 

În acest caz, scurgerile nu sînt sesizabile

Încărcarea buteliilor cu gaz se realizează în mod legal doar în spaţii de îmbuteliere ce respectă a­numite norme de protecţie a muncii. Trebuie să existe stan­duri special amenajate, iar per­so­nalul angajat să poarte echi­pa­ment de protecţie. După în­căr­care, buteliile trebuie testate, pentru a vedea dacă sînt etan­şe. GPL-ul nu are mercaptan, iar scurgerile de gaz nu pot fi se­sizabile. Gazul de la butelie are mercaptan şi se simte imediat cînd apare o scurgere. De ase­me­nea, gazul de tip GPL este mult mai greu decît aerul, pier­derile nu sînt volatile, se lasă la nivelul solului, iar pericolul de in­toxicare este mult mai mare.

 

Testaţi cu apă şi săpun, nu cu foc!

De-a lungul timpului, peste tot în ţară, implicit şi în judeţul nos­tru, au avut loc explozii provo­ca­te de butelii încărcate cu GPL. Mulţi oameni au suferit arsuri gra­ve, casele le-au fost distruse, dar, cel mai rău, s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti. De a­ceea, este recomandat să nu vă riscaţi viaţa din dorinţa de a face economie şi să nu apelaţi la in­sta­laţii GPL pentru a încărca bu­te­­liile de aragaz. Viaţa nu are preţ! Explozia unei butelii a fost cau­za care a luat, în urmă cu puţin timp, două vieţi la Albota. Tot în urma acestui eveniment, o a treia persoană se chinuie să trăiască, avînd picioarele ampu­tate. Acest caz nu este încă e­lu­ci­dat, nu se ştie unde a fost în­căr­cată butelia, dar se zvoneşte că ar fi fost umplută cu GPL. Tot ce se cunoaşte pînă acum con­cret e că persoana care a mon­tat butelia a testat să vadă dacă are scurgeri de gaz folosind o bri­chetă şi nu apă şi săpun, aşa cum ar fi fost cel mai indicat. Au­torităţile fac în continuare cer­ce­tări. „Nu s-a pu­tut stabili sub nici o formă ce bu­telie era şi cui a­par­ţinea. În urma explo­ziei de la Al­bota, butelia a fost făcută bu­că­ţele mici, a­cestea se gă­sesc în custo­dia poliţiei. O să se dispu­nă o ex­pertiză în ca­re sînt impli­caţi şi reprezentanţii ISCIR“, a ex­pli­cat purtătorul de cuvînt al IPJ Argeş, Dănuţ Dinu.

 

 


Folosirea gazului auto în consumul casnic, interzisă

Umplerea buteliilor cu gaz auto de la staţiile de benzină este deosebit de periculoasă, din mai multe motive, explică un specialist în domeniu. Trebuie ştiut că diferă compoziţia aragazului faţă de cea a autogazului. Aragazul (sub această denumire se regăseşte gazul din bu­telia umplută în staţia de îmbuteliere) este compus din: butan - min. 98%, propan - max. 1,5%. Acest amestec are punctul de fierbere -0 grade C. Asta înseamnă trecerea din fază lichidă în fază gazoasă, care permite arderea la ochiul de aragaz. Presiunea pe butelie la 40 grade C (va­ra) poate ajunge la max. 3,5 bari. Autogazul are în compoziţie un procent mare de propan, care poate trece de 50% din amestec. Propanul este un gaz petrolier care are punctul de fierbere minus 40 grade C, presiunea pe butelie la 40 grade C (vara) poate ajunge la 15 atm. Asta înseamnă o presiune în butelie de pînă la 5 ori mai mare în cazul autogazului de la skid. Foarte important de ştiut e şi modul în care se realizează instalaţiile, adică legătura dintre butelie şi aragaz. Astfel, e nevoie de un furtun de cauciuc - care în multe cazuri este inpropriu folosirii la gaze, e vechi şi are microfisuri. Un element important este şi reductorul (ceasul). În general, reductoarele folosite sînt de slabă ca­litate şi construite pentru o presiune pe butelie de max. 4 atm. În cazul în care butelia are 10 - 15 atm., acestea nu mai pot, la un moment dat, să regleze corect presiunea la focurile aragazului. Presiunea mărită stinge flacăra, iar gazele nearse creează mediu exploziv care, la cea mai mică scînteie, duce la explozie. Butelia încărcată la staţia de îmbuteliere aragaz este verificată din punct de vedere a etanşării. Acest lucru nu se face la staţia autogaz. Supusă periodic suprapresiunilor determinate de umplerea repetată cu autogaz, se deformează şi poate să provoace apariţia unor pori în zona sudurilor, prin care poate să iasă gaz, şi se pot genera acumulări de gaz, cu mare pericol de explozie. Ventilul buteliei cedează rapid în cazul încarcării la skidul de autogaz, atît din cauza presiunilor mari ale propanului, cît şi din cauza cuplării la racorduri artizanale neomologate, de proastă calitate.


 

 

Ancheta se desfăşoară greu, butelia e bucăţele

„Cele mai multe dintre acci­den­tele care se produc sînt cau­zate de utilizatori. Con­suma­torii nu au montat corect furtunul dintre butelie şi aragaz, astfel se permite apariţia scurgerilor de gaz. De asemenea, extrem de grav este faptul că oamenii în­cear­că butelia cu flacără, în loc de spumă de la săpun, lucru in­terzis cu desăvîrşire. Acesta es­te şi motivul pentru care s-a pro­dus accidentul de la Albota. E­xistînd un singur supravieţuitor, iar sta­rea lui de sănătate fiind u­na precară, nu i s-au putut lua în­că declaraţii. Astfel, ancheta es­te încă la început. Avem într-o cutie resturile de la butelie. Nu e o butelie ce s-a crăpat, e toată nu­mai bucăţele, fapt care nu ne permite să ne dăm seama de nimic“, a explicat Cătălin Bra­şo­vea­nu, purtător de cuvînt al ISCIR Bucureşti.

 

Sancţiuni prea mici pentru operatorii care încalcă legea

Nu există nici un operator de distribuţie GPL auto autorizat să încarce butelii de aragaz. Re­pre­zentanţii ISCIR efectuează pe­riodic controale, dar nu au e­xistat, cel puţin în ultima peri­oadă, firme în Argeş descope­ri­te cu racorduri ilegale de acest gen. Pentru astfel de fapte ar trebui aplicate sancţiuni dras­ti­ce. „Operatorii trebuie să fie au­to­rizaţi. Dacă un lucrător e prins că încarcă butelia pentru aragaz cu gaz special pentru maşină, ris­că suspendarea autorizaţiei da­te de ISCIR. Dacă e la prima abatere, riscă retragerea auto­ri­zaţi­ei pentru cîteva luni. E sanc­ţionat operatorul, pentru că fapta îi aparţine. În cazul în care o­pe­ratorul nu e autorizat, se poate aplica o amendă între 2.000 şi 15.000 lei, iar instalaţia este si­gi­la­tă. Nu au existat astfel de ca­zuri, toţi operatorii aveau autori­za­ţii. Au fost prinşi însă lucrători care încărcau butelii. Cel care în­carcă butelia de aragaz la GPL e inconştient, nu a fost pro­iec­tată pentru un asemenea gaz, care este mult mai infla­ma­bil. GPL-ul e doar pentru ma­şi­nă! E adevărat, arde diferit, face o flacără mai mare, dar e foarte periculos“, a explicat reprezen­tan­­tul ISCIR.

 

Sfaturi pentru consumatori:

Atît reprezentanţii ISCIR, cît şi cei ai ISU vin cu o serie de sfa­­turi pentru consumatori. Ast­fel, se recomandă: # Să nu a­chi­ziţioneze butelii ruginite sau de­formate # Să-şi încarce bu­te­liile doar la operatori autorizaţi # Să nu transfere gazul din butelie în alţi recipienţi # Să nu umple bu­teliile de aragaz la staţiile GPL auto, pericol de explozie # Să nu achiziţioneze butelii pe su­pra­faţa cărora nu sînt înscrise da­te referitoare la expirarea ve­ri­fi­cării ISCIR şi să controleze ca a­­ceste date să nu fie depăşite (o butelie se verifică la maximum 5 ani) # Să respecte instrucţiunile da­te de operator # Să trans­por­te butelia aşezată în poziţie ver­ti­cală.

Este interzisă folosirea flă­cării pentru verificarea etan­şe­i­tăţii buteliei, a regulatorului de pre­siune, a tubului de cau­ciuc şi a aparatului con­sumator. Se fo­losesc doar apă şi detergent.

 Mihaela Cazacu

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 42877

  Comentarii (42)
Scris de explo, in 09-02-2015 16:10
Am luat butelii si de la Petrom și, adeseori le-am umplut pe la stații GPL. Butelia PETROM de 11 kg mă ține 160 de ore; butelia umplută cu 25 litri GPL (80lei +50 LEI) mă ține 381 de ore. Cam la 3-4 umpleri, merg si schimb butelia cu una de la Petrom, s-o verifice apoi s-o umple și s-o pună în vânzare. Nu am avut probleme până acum, au funcționat bine și ceasurile și furtunurile ( am sobă și aragaz.) Am să citesc toate comentariile, totuși! :cry Tipul de la statia GPL a SPUS CĂ POT INTRA PÂNĂ LA 27-28 LITRI. O butelie cu 11 kg GAZ DE ARAGAZ cântărește 23 kg. O butelie cu 25 litri GPL cântărește 25 kg.
Scris de dig, in 04-01-2015 00:30
În urma anchetei ,sa aflat, că butelia explodată la Albota nu fost încărcată la o staţie GPL
Scris de Iulian, in 14-12-2014 07:44
in loc sa va dati mari cu interzicerile voastre de ce nu faceti preturile buteliilor pre umplute mult mai atractive ?Si atunci omul sarac nu s-ar mai expune pericolului.Sau aveti numai mina de luat?Ca de gura am vazut ca sinteti buni. :?
Scris de Elena, in 30-11-2014 22:32
:upset :( ;) :zzz 8) :)
Scris de petrom, in 21-06-2014 14:49
Gpl-ul se vinde la litru iar butanul din buteliile speciale pt.populatie are 9-11kg de butan-propan.2litri de gpl are aproximativ 1kg.Concluzia este ca nu se face nici o economie
Scris de Wizard, in 20-06-2014 23:29
Atenţie! GPL-ul ARE mercaptan, iar scurgerile de gaz POT fi sesizabile. 
Daca un autoturism pe GPL are scapari de gaz, se simte pana pe strada cealalta.
Scris de ISCIR, in 13-02-2014 19:28
Atenţie! GPL-ul nu are mercaptan, iar scurgerile de gaz nu pot fi sesizabile. Gazul de la butelie are mercaptan şi se simte imediat când apare o scurgere. De asemenea, gazul de tip GPL este mult mai greu decât aerul, pierderile nu sunt volatile, se lasă la nivelul solului, iar pericolul de intoxicare este mult mai mare. 
 

Scris de Cetatean, in 09-02-2014 16:06
Din proprie experiență (1 an)vă comunic pe această cale că butelia încărcată la stațiile GPL auto este mult mai eficientă decât ce vând stațiile ”specializate” de butelii. Sunt convins că este un mare pericol dar chiar nu mai vreau să fiu furat. Așa că stimabililor de un an de zile masina de gătit și instantul de apă caldă merge brici. Vă pup, pa, pa.
Scris de madalin trandafir, in 28-01-2014 18:44
si de la statia petrom am luat butelie care respira foarte rau.a fost schimbata,dar... oricum nu sunt de acord cu gpl auto la aragaz. tot petrom folosesc.
Scris de Cici, in 13-01-2014 00:51
cei de la iscir închid ochii.cum va explicați ca de atita timp nu s-a luat nici o măsura ?cica nu găsesc ,pai astia țin capetele in buzunare sau mai nou încărca noaptea.ma întreb de ce nu se ia odată o măsura ,ce fac companiile care vind butelii ca ma gindesc ca sunt afectate .oare unde trebuie sa ajungem sa facem reclamații in afara de iscir?
Scris de manea, in 26-10-2013 21:54
nu va lasati pacaliti cu gaz auto :
Scris de Costel, in 15-10-2013 16:07
Nu e normal ca furnizorul autorizat sa aiba atitudinea competitorului economic ratat folosind argumente tehnice neconvingatoare nici macar pentru autoritatile raspunzatoare de verificarea furnizorilor de gaz lichefiat , care dupa cate se vede nu confirma riscurile livrarii neautorizate practicate de benzinarii pe care le acuza cu jumatate de gura furnizorii autorizati, avand in vedere efectele pe care le produc anunturile lor. :x
Scris de Milu, in 13-10-2013 14:24
Aveti dreptate. Dar de ce ISCIR-ul permite distribuitorilor de butelii sa le comercializeze ruginite si deformate? Eu recent am cumparat una si scapa gaz pe langa robinet, iar distribuitorul mi-a spus ca am avut ghinion!!!
Scris de dary, in 01-10-2013 17:04
aveti dreptate...este periculos...dar...sti cum suntem noi cei ce nu avem bani...sa cumparam o butelie normala cu 11L....si sa platim mult mai mult...regurgem la varianta...cu gaz pentru masini...costa mai putin si tine mai mult...imi pare rau ca trebuie sa spun asa ceva dar...nu avem ce face...faceti inasa fel incat sa fie autorizati si cei de la statiile gaz pentru a umple si butelii...
Scris de Eu, in 05-07-2013 11:13
Doamnelor si domnilor.  
Incarcatul buteliilor cu GPL nu aduce nimic in plus sau in minus. Singurul avantj este ca atunci cand nu iti permiti sa schimbi o butelie (adica esti sarac lipit ca preferi sa dai banii pe tigari si cafea ori pe bere), mergi si te .... pe tine si bagi de 10 ron intr-o butelie. 
 
Termodinamica ne invata ca tot ce tine de transfer termic se masoara in kwh. 
Daca puneti cap la cap (a facut-o un intelijent cu timp liber pe cateva forumuri), pretul kwh obtinut din GPL si cel din butelia obisnuita este acelasi si anume undeva la 0.5 ron/kwh. Asa ca nu-i mai ieftin sa folositi GPL, e mai ieftin sa bagati gaze ori sa folositi curent electric (da, pretul curentului electric este ~0.4 ron/kwh si aragazul electric are si randament mai mare). 
 
Va pup, pa pa!


 
< Precedent   Următor >
IEC
clinica dentara, implant dentar


CurierTV - Televiziunea sufletului tau!

SC BERRA EDILSISTEM SRL
Raport de Bonitate

Intrebarea Curierului
 

Comentarii

„Am refuzat vaccinarea copiilor“
Felicitari doamna Dana, sunt o groaza de studii pe net unele pro altele anti vaccinare, unele sunt introduse in schema "...
02/03/15 20:04 Mai mult...

„Am refuzat vaccinarea copiilor“
Vaccinurile nu contin chimicale ! aMai documentati-va ,doamna Badoi!
02/03/15 19:54 Mai mult...

„Am refuzat vaccinarea copiilor“
Nu lasati presa sa conduca campaniile de vaccinare!
02/03/15 19:54 Mai mult...

„Am refuzat vaccinarea copiilor“
Autoritatile sa ia atitudine! Ministerul Sanatatii doarme.DSP-ul doarme. Fiecare face ce vrea. Nu lasati presa sa conduc...
02/03/15 19:54 Mai mult...

„Am refuzat vaccinarea copiilor“
Din punctul meu de vedere s-a ajuns prea departe cu parerile personale fata de vaccinuri si vaccinare.Doamna Dana Badoi...
02/03/15 19:53 Mai mult...

Pe aceeasi tema

Luni, 2 Martie

 Prima Pagina Curierul Zilei
 


 
Flag Counter