CONSTRUCȚIE HALĂ PRODUCȚIE ȘI ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IN VEDEREA FABRICĂRII ARTICOLELOR DE IMBRĂCĂMINTE PENTRU LUCRU DE CĂTRE SC IVRE CONCEPT SRL

0

S.C. IVRE CONCEPT S.R.L in calitate de beneficiar, cu sediul social in Municipiul Bucureşti,   Șos Vitan Bărzești nr. Nr 7D-7E, Bl Corp B, Et 10, Ap 116, cod poştal  042121 derulează, începând cu data de 08.10.2021, proiectul “CONSTRUCȚIE HALĂ PRODUCȚIE ȘI ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IN VEDEREA FABRICĂRII ARTICOLELOR DE IMBRĂCĂMINTE PENTRU LUCRU DE CĂTRE SC IVRE CONCEPT SRL” cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 7176/08.10.2021 Cod SMIS 139317.