Comunicat de presă privind începerea proiectului ”Grant pentru capital de lucru pentru S.C. SM PROLINE SOUND & LIGHT SRL ”

0

S.C. SM PROLINE SOUND & LIGHT SRL, cu sediul în Comuna Morărești, nr. 16, Camera 4, Complex Comercial Morărești, înregistrată la ORC Arges sub nr. J3/1385/2013, CUI 32355788, anunţă lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea SM PROLINE SOUND & LIGHT SRL, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat- Sprijin pentru IMM- uri”, în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID- 19. Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 23.03.2022.