Universitatea “Babeș – Bolyai” va elabora Planul de Amenajare a Teritoriului Argeș

0

Consiliul Județean Argeș a transmis Universității “Babeș – Bolyai” din Cluj ordinul de începere pentru prestarea serviciilor privind elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului (P.A.T.J.) Argeș.

Valoarea contractului este de 1.250.000,00 lei (fără TVA), iar proiectul este finanțat prin PNRR. Planul de amenajare a teritoriului județean (P.A.T.J.) Argeş este o documentație cu caracter director ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică, socială, culturală și instituțională a județului.

Planul se va aplica întregului teritoriu al județului Argeș și va cuprinde măsuri pentru gestionarea teritoriului printr-un ansamblu de activităţi complexe de interes general ce vor contribui la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit și la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale.

P.A.T.J. Argeș va reprezenta expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului, cuprinzând prevederi cu caracter director ce stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a teritoriului la diverse niveluri de complexitate.

Documentația P.A.T.J. Argeș va include o bază de date geospațiale realizată în format GIS, pe straturi tematice

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România.