ANUNŢ PUBLIC 1 PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ – PRIMARIA COMUNEI LUNCA CORBULUI

0
PRIMARIA COMUNEI LUNCA CORBULUI titutară al planului ,,Actualizare Plan Urbanistic General comuna Lunca Corbului, judeţul  Argeş” amplasat în comuna Lunca Corbului, judeţul Argeş anunţă pubticul interesat asupra dlsponibilizării proiectutui de plan, a raportutui de mediu si organizarea şedinţei de dezbatere publică a proiectuiui de plan, inclusiv a raportului de mediu.
ProiectuI de plan, raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalităţii nr. 50A, în zilele de luni – vineri, între orete 9- 13. Documentaţia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr.1076/ 2007. lnformaţiile privind potentialul impact asupra mediului aI proiectutui de plan propus, asupra raportului de mediu, pot fi consuttate la sediul APM Argeş, str. Egatităţii nr. 50A, în zilele de luni – vineri, între orete 9- 13. Documentele sus menţionate sunt disponibile şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.
Sedinţa de dezbatere publică va avea loc la sediul Primăriei comunei Lunca Corbului, judeţul  Argeş în data de 03.09.2024, ora 11:00. La dezbaterea publică vor participa autorităţiile pentru protecţia mediului, directia de sănătate publică, elaboratorul de mediu precum şi autorităţile implicate în cadruI procedurii de emitere a avizului de mediu, alte autorităti publice interesate de efectete implementării planului, organizaţii neguvernamentale, alte organizatii interesate. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /observaţii privind documentete menţionate la sediul APM Argeş din Piteşti, str. Egalităţii nr. 50 A, jud. Argeş până la data de 02.09.2024, în termen de 48 zile calenadaristice de la data publicării prezentului anunţ.