ANUNȚ DE LICITAȚIE

0

Stimate Domn/Doamnă,

CRYSTAL PLAST CORPORATION SRL cu punctul de lucru în localitatea Vrănești, punct Vila lui Paul, nr.-, județul Argeș, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19”, Prioritatea de investiții 3d – “Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare’’, cu denumirea „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”.