Curierul Zilei - Sînt 7 abatoare unde se pot sacrifica mieii
PRIMA PAGINA arrow social economic arrow social economic arrow Sînt 7 abatoare unde se pot sacrifica mieii
Fapt diversl *** ️ I-a dat cu şutul în testicule unui poliţist     Fapt divers *** ️ Ciocnire între un autobuz şi două autoturisme     Fapt divers *** ️ La 38 de ani, a murit electrocutat     Editorial *** ️ Are Viorica Dăncilă ochi albaştri sau are doar lentile de contact?     Sport *** ️ Regal atletic la Piteşti!     Social *** ️ Rezultatele la evaluarea competenţelor la BAC    
 Publicitate pdf
Sînt 7 abatoare unde se pot sacrifica mieii Imprimare E-mail
(1 vot)
luni, 15 aprilie 2019

DSVSA ia măsuri înaintea sărbătorilor pascale

Sînt 7 abatoare unde se pot sacrifica mieii


În scopul prevenirii apariţiei toxiinfec-ţiilor alimentare în perioada Sarbătorilor Pas­cale cînd, în mod tradiţional, con­su­mul unor cantităţi de alimente de origine animală creşte considerabil, este nece­sară intensificarea acţiunilor de supra­veghere sanitară veterinară. Ca urmare, se impune întreprinderea unor măsuri suplimentare concentrate asupra modului în care sînt produse, depozitate, trans­portate şi valorificate carnea de miel şi ouăle destinate consumului uman, pre­cum şi alte alimente de origine animală, astfel, DSVSA Argeş  instituie mai multe măsuri.   

A fost întocmit un program de lucru care cuprinde toţi medicii veterinari din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Argeş, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale.

Controale în tîrguri şi pieţe

Pînă pe 1 mai se vor efectua controale oficiale vizînd  verificarea modului în care sînt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate tîrgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică şi va fi sancţionată orice încălcare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. Este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA Argeş, al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, în perioada  1.04.2019 – 01.05.2019, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. Au fost înştiinţate toate primăriile din judeţ asupra obligaţiilor pe care le au autorităţile locale în sprijinirea respectării legislaţiei sanitare veterinare, iar în cazul în care administraţiile locale au posibilitatea de a organiza puncte temporare de sacrificare a mieilor şi iezilor care să respecte condiţiile de igienă, acestea vor înştiinţa în scris DSVSA Argeş. Se asigură  personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sîmbăta şi duminica, în toate pieţele agroalimentare şi alte locuri amenajate şi autorizate sanitar veterinar,programul de lucru fiind: LUNI-VINERI- 8:30-17:00; SAMBATA-DUMINICA- 8:00-14:30. Sesizări se pot face permanent la tel.0248211199. Persoanele nominalizate pentru asigurarea permanenţei sînt:- CSVSAO  Pitesti nr.1:  Dr.Stănescu Tania -0784213138; Dr.Dinta Irina -0784213120; CSVSAO Piteşti nr.2:Dr. Candea Cristian -0784213114; Dr.Motrun Adriana -0741279551; CSVSAO Pitesti nr.3:Dr. Leonte Florenta -0744596204; CSVSAO Curtea de Argeş: Dr.Simtinica  Gheorghe-0745817032; CSVSAO Cîmpulung nr.1:Dr.Serb Dan -0784213144; CSVSAO Cîmpulung nr.2: Dr.Spanu  Sorin -0740688593; CSVZO Călineşti: Dr.Leonte Marian -0744214214; CSVSAO Costeşti: Dr.Vladau Gheorghe -0752235644; CSVSAO Tigveni: Dr.Olteanu Florin -0784213135;

Măsuri privind carnea de miel

- Vor fi identificaţi şi monitorizati toţi producătorii şi comercianţii care sacrifică miei şi prelucrează carne de miel, precum şi  toate fermele sau gospodăriile particulare de unde vor fi livrate animalele pentru sacrificare;
- controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile;
- verificarea respectării regulilor de protecţie a animalelor în timpul transportului (reg.CE nr.1/2005), abatorizării (Reg.CE nr.1099/2009) sau sacrificarii, în toate unităţile de sacrificare aprobate;
- verificarea condiţiilor privind transportul mieilor sau a cărnii de miel, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora;
- verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;
- verificarea modului în care sînt marcate carcasele de miel şi interzicerea comercializării acestora, în cazul în care nu sunt respectate prevederile Ordinului ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/21.03.2008;
- verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar.
Documentele necesare tăierii mieilor în abator sînt certificatul sanitar veterinar, formularul de mişcare şi documentul de lanţ alimentar, documente eliberate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea de origine a animalelor. În judeţul Argeş sînt 7 abatoare autorizate pentru tăierea mieilor şi iezilor unde proprietarii de animale pot a sacrifica animalele,programul de sacrificare cît şi contravaloarea prestării serviciilor vor fi stabilite prin negociere directă între proprietarii animalelor şi administratorii unităţilor de tăiere.  Carnea de miel va fi comercializată în urmatoarele piete autorizate sanitar veterinar:Piteşti-Piaţa Ceair şi Piaţa Smîrdan; C]mpulung-Muscel:  Piaţa Jurămîntului; Curtea de Arge: Piaţa Centrală; Mioveni:Piaţa Dacia.

Ouă şi produse din ouă

Vor fi identificaţi şi monitorizati toţi  producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman şi  toate fermele producătoare şi  centrele de ambalare  ouă; verificarea condiţiilor privind transportul ouălor, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi suspendarea autorizării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare; verificarea depozitării şi comercializării ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu este asigurată temperatura şi starea de igienă corespunzătoare; interzicerea comercializării ouălor care nu provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)  nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor; efectuarea examenului ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari, precum şi verificarea modului în care sunt îndeplinite condiţiile de desfacere a acestora în pieţele agroalimentare; interzicerea comercializării ouălor cu coaja crapată sau lovită, retragerea de la vânzare a acestora şi dirijarea pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscarea sau distrugerea acestora; verificarea modului în care sunt marcate ouăle, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.589/2008 privind regimul de comercializare a ouălor.

Lapte şi produse lactate

Comercializarea laptelui şi a brînzeturilor în pieţele agroalimentare şi tîrguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA judeţene. Laptele crud destinat vînzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brînzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui. Producătorii care vînd direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine. Brînzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vînzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare şi tîrguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, etc). Brînzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vînzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Sînt permise transportul şi păstrarea în vederea vînzării directe către consumatorul final a brînzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilitătii produselor. Comercializarea directă către consuma­-
torul final în pieţele agroalimentare şi tîrguri, a brînzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hîrtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător. În vederea asigurării trasabilităţii brînzeturilor comercializate către consumatorul final, acestea trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni
referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, etc. În acest sens, se pot utiliza metode diferite de etichetare, cum ar fi: aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive; utilizarea de pungi imprimate; afişarea, în momentul expunerii la vînzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat. Laptele şi brînzeturile obţinute de către producătorii agricoli trebuie să fie sigure pentru sănătatea consumatorilor şi să nu conţină germeni patogeni care să producă toxiinfecţii alimentare la om.
Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agroalimentare vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea  şi comercializarea laptelui şi a brânzeturilor obţinute de producătorii agicoli.

Peşte şi produse din pescuit

Vor fi verificate toate spaţiile de depozitare, procesare şi comercializare a peştelui şi produselor din pescuit în vederea stabilirii modului în care sînt respectate condiţiile generale şi speciale de igienă stabilite de legislaţia în vigoare. O atenţie deosebită va fi acordată modului în care este asigurată trasabilitatea peştelui în vederea stabilirii originii, precum şi informaţiile furnizate consumatorului final.

Alte produse de origine animală

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vînzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sînt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care, în urma controlului sanitar veterinar, au fost declarate necorespunzătoare. Se va interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar sau în sistem de vînzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare. De asemenea, se va verifica modul în care se efectuează certificarea şi marcarea produselor de origine animală. În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi protecţiei sănătăţii consumatorilor, se vor întocmi programe comune cu  celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare, în acţiuni organizate privind inclusiv  transportul animalelor vii, iar dacă situaţia  o impune se va solicita sprijinul Inspectoratului judeţean de Poliţie Argeş, lucrătorilor din cadrul Poliţiei Locale şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi  Argeş.

Redactor: Iulia Ivănoiu

Corectura: Sorescu Loredana

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 693

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea CurieruluiComentarii

Cadoul pe care îl aşteaptă Dragnea la închisoare
Ptr. Cv.nimic :" A te pisa contra vantului" Expresie neaos romaneasca,a fi impotriva adevarului,a dreptatii,a minciunii ...
19/06/19 16:29 Mai mult...

Cadoul pe care îl aşteaptă Dragnea la închisoare
Draga Juju,m-as cobori prea mult sa-ti raspund in maniera in care o faci tu...prefer sa cred ca mai exista si alti oamen...
19/06/19 14:00 Mai mult...

Bătută măr şi târâtă de păr pe stradă
probabil ca pestele a prins-o in offside,bineinteles ca politia doarme,bineinteles ca nu depune plangere pentru ca ii es...
19/06/19 11:55 Mai mult...

Cadoul pe care îl aşteaptă Dragnea la închisoare
Dragă cv...Noi, cei enumerați de tine, comentăm așa cum ne dictează conștiința și nu-ljignim pe Gheorghe. Dimpo...
19/06/19 11:10 Mai mult...

Contestaţiile blochează construcţia Austrăzii Piteşti -...
Ce stire! Dupa ce guvernele PSD au blocat zeci de ani autostrada Pitesti Sibiu pentru a face loc PPP Comarnic Brasov....
18/06/19 20:27 Mai mult...

Exclusiv

 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Analytics

Zi record

Marţi, 07.05.2019

--- 3.387 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

 
Flag Counter


PRchecker.info